Minder kosten en administratieve lasten door aanpassing Arbowet

0

De Arbeidsomstandighedenwet is vereenvoudigd, waardoor de administratieve lasten en de kosten voor kleine werkgevers omlaag gaan. Op jaarbasis scheelt dit ongeveer 80 miljoen euro.

Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart.

Bron: Minder kosten en administratieve lasten door aanpassing Arbowet, Ornet.nl, 23 december 2010