Or krijgt vrijwel geen vat op de organisatiestrategie

0

Bijna eenderde van de ondernemingsraden vindt zichzelf niet invloedrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau GITP en het vakblad OR informatie naar de invloed van de or op het beleid van de organisatie.

Volgens de respondenten heeft de or het meeste invloed op het personeelsbeleid (35%) en de arbeidsomstandigheden (31%). Weinig tot geen vat krijgt de or op de strategie en het meerjarenbeleid (3%) en het financieel-economisch beleid (2%).

Bron: Or krijgt vrijwel geen vat op de organisatiestrategie, Orinformatie.nl, 30 november 2010